Autoškola Miltner

Závěrečná zkouška v autoškole

Po ukončení Vašeho výcviku a výuky bude následovat závěrečná zkouška. Po jejím úspěšném složení, máte cestu k řidičskému průkazu otevřenou. Celý proces závěrečné zkoušky autoškoly probíhá během jediného dne.

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. Zkouška z předpisů provozu vozidel - písemný test na počítači. Obsahuje 25 otázek, které jsou různě hodnoceny body. Pro úspěšné zvládnutí testu musí žadatel dosáhnout alespoň 43 bodů z max. možného počtu 50 bodů. Vyzkoušejte si své znalosti v online testu.
  2. Zkouška z praktické jízdy - praktická jízda s komisařem. Závěrečná jízda s komisařem trvá zhruba 30-45min. Během této jízdy žadatel prokáže, zda umí parkovat, plynule a bezpečně jezdit v silničním provozu apod.

Opravná zkouška

Pokud v některé části zkoušky neuspějete, není ještě nic ztraceno. Nejdříve za 5 pracovních dní a nejpozději do 6 měsíců můžete zkoušku opakovat znovu. Opakujete jen tu část zkoušky, ve které jste neuspěli.

Po úspěšném dokončení závěrečné zkoušky můžete u příslušného Magistrátu, nebo obce s rozšířenou pravomocí působnosti požádat o řidičský průkaz.


Mgr. Jaromír Miltner
Tuchomyšlská 238, 403 39 Chlumec
Mob.: +420 603 468 639
E-mail: jaromir.miltner@seznam.cz
IČ: 104 61 817