Ano možné to je, ale musíte mít souhlas zákonného zástupce a 18 let Vám musí být nejpozději v den ukončení kurzu.

Můžete, ale pouze za předpokladu, že jste na Okresním soudu vedena jako tlumočnice - soudní znalec. V jiném případě to možné není a soudního znalce si musí ke zkoušce zajistit sám.

Věk nerozhoduje. Podstatné jsou dva údaje. V autosedačce musí být osoba, která je současně menší než 150 cm a současně lehčí než 36 kg. Pokud je jeden z těchto údajů překročen, tak autosedačka ani „podsedák“ být nemusí.

Musím Vás zklamat. Od nikoho žádný doklad nedostanete. I když úspěšně zkoušku složíte, nesmíte řídit dokud nedostanete originál řidičského průkazu. Jinak se vystavujete mimo jiné sankci 7 trestných bodů.

Ano možné to je. Nahlaste to ve své současné autoškole a požádejte a tzv. převodku (převedení příslušných dokladů). Na dalším se potom osobně domluvíme.

Nejste jediný, kdo má obdobný „problém“. Ve Vašem případě by došlo k mírnému prodloužení kurzu oproti normálu. Ze zákona máte na absolvování kurzu 18 měsíců. Vše by se řešilo dohodou.

Musíte prokázat zdravotní a odbornou způsobilost. Jedná se o zdravotní posudek (pozor jeho platnost je ve Vašem případě pouze 1 měsíc) a zkoušku v takovém rozsahu, jako ji provádějí žáci po ukončení autoškoly. Musíte napsat test z pravidel a absolvovat zkoušku z praktické jízdy. Máte jeden řádný termín a pouze jeden opravný. Pokud ani na opravný žadatel neuspěje, musí předmět, ve kterém neprospěl, opakovat v autoškole. K výše uvedené zkoušce Vás musí přihlásit některá z autoškol, např. ta naše. K tomu, aby Vám byl ŘP navrácen, musíte nejen provést úspěšně zkoušku, ale musíte doložit i výsledek psychologického vyšetření a některého z dopravních psychologů.

Ta možnost samozřejmě existuje, zajišťujeme pro podobné případy kondiční jízdy. Konkrétní podmínky je možno domluvit osobně na učebně nebo na tel.: +420 603 468 639.