Autoškola Miltner

Začínáme v autoškole

Pokud se rozhodnete získat řidičské oprávnění (řidičský průkaz skupiny B), nejprve začněte vyplněním přihlášky, následně návštěvou praktického lékaře pro potvrzení Vaší zdravotní způsobilosti. Poté platnou přihlášku odevzdáte v naší autoškole. Potřebné formuláře ke stažení na úvodní straně. Na základě podání Vaší žádosti budete zařazeni do nejbližšího kurzu naší autoškoly.

Pro získání řidičského oprávnění musíte splňovat

  • trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
  • podat platnou písemnou žádost
  • ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhnete věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny u ŘP sk. B - 18 let
  • jste způsobilý k právním úkonům
  • jste zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla
  • nejste ve výkonu trestu zákazu činnosti v řízení motorových vozidel
  • splníte další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon

Po splnění těchto podmínek a doložení uvedených dokladů můžeme s Vámi zahájit výuku a výcvik o získání řidičského oprávnění.


Mgr. Jaromír Miltner
Tuchomyšlská 238, 403 39 Chlumec
Mob.: +420 603 468 639
E-mail: jaromir.miltner@seznam.cz
IČ: 104 61 817