Autoškola Miltner

Teoretická a praktická výuka v autoškole

Teoretická výuka

Výuka a výcvik k získání řidičského oprávnění (ŘP B), jsou zahájeny absolvováním první vyučovací hodiny. Teoretická výuka probíhá v učebně naší autoškoly, která je vybavena počítači. Tato výuka je nezbytná pro úspěšné zvládnutí silničního provozu a získání řidičského průkazu skupiny B a jiných.

Naše autoškola využívá počítačových projekcí a videoprojekcí s aktualizovanými materiály.

Po absolvování této teoretické přípravy nebudete mít problém složit závěrečné zkoušky.

Náplň teoretické výuky

  • pravidla silničního provozu a bodový systém
  • teorie jízdy
  • zásady bezpečné jízdy
  • zdravotnická příprava - teorie
  • nauka o konstrukci motorového vozidla

Praktická výuka

Praktický výcvik v řízení vozidla je nejdelší součástí výuky a výcviku v autoškole. Výcvik začínáme na autocvičišti, kde získáte první zkušenosti za volantem, a teprve po zvládnutí základních úkonů vyjíždíme do provozu.

Praktických jízd je celkově 28 hodin a jejich termíny si domlouváte dle Vašich potřeb. Na jízdy nechodíte do autoškoly, ale my přijedeme za Vámi. Vyzvedneme Vás v místě bydliště, práce apod.

Náplň praktického výcviku

  • řízení motorového vozidla
  • údržba vozidla v praxi
  • zdravotnická příprava - praxe

Praktické jízdy jsou plánovány s přihlédnutím k časovým možnostem žáků, včetně víkendů a svátků. Jízdy jsou prováděny na vozidle Škoda Fabia.


Mgr. Jaromír Miltner
Tuchomyšlská 238, 403 39 Chlumec
Mob.: +420 603 468 639
E-mail: jaromir.miltner@seznam.cz
IČ: 104 61 817