Autoškola Miltner

Školení řidičů referentů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů s ověřením znalostí vyplývá ze zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, a týká se všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo do 3,5 t.

Jedná se například o zaměstnance, kteří jezdí vozidlem na služební cesty bez ohledu na to, zda řídí své nebo služební auto. Dále zaměstnance, kteří budou při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo.

Zopakujete si:

  • teorie a zásady bezpečné jízdy
  • pravidla provozu na pozemních komunikacích
  • bodový systém a jeho novely
  • povinná výbava vozidla
  • předpisy související s provozem na pozemních komunikacích
  • preventivní údržba vozidla
  • ekonomické využívání vozidla
  • postup při dopravní nehodě a jednání s pojišťovnou
  • zásady první pomoci

Školení řidičů referentů probíhá buď v prostorách naší autoškoly, nebo v prostorách klienta.


Mgr. Jaromír Miltner
Tuchomyšlská 238, 403 39 Chlumec
Mob.: +420 603 468 639
E-mail: jaromir.miltner@seznam.cz
IČ: 104 61 817