Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se žadatel dostaví na magistrát (případně obec s rozšířenou pravomocí působnosti) a zažádá o vydání řidičského průkazu.


Zde předloží občanský průkaz, 1x průkazové foto a zaplatí v hotovosti poplatek ve výši 50,- Kč.

Pokud má žadatel trvalé bydliště mimo okres, než ve kterém provedl závěrečnou zkoušku, obdrží (proti podpisu) ihned po úspěšné zkoušce originál Žádosti a Zdravotního posudku. S těmito doklady půjde na příslušný úřad podle místa trvalého bydliště a zde o řidičský průkaz zažádá.